Combo 12 hộp Nanocurcumin Tam Thất Xạ Đen HVQY
Đăng ngày 04-10-2017 Lúc 11:58'- 716 Lượt xem
Giá : 3 450 000 VND / 1 hộp

COMBO 12 HỘP NANO CURCUMIN TAM THẤT XẠ ĐEN HỌC VIỆN QUÂN Y
 
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT TRONG NĂM

Giá gốc : 3.450.000 VNĐ/12 hộp (30 viên/hộp)

GIÁ ĐẶC BIỆT CHO 12 HỘP DÙNG TRONG 3 THÁNG :

2.760.000 VNĐ /12 hộp (30 viên/hộp)

 
TƯƠNG ĐƯƠNG 230.000 VNĐ/HỘP 30 VIÊN