Combo 8 hộp Nanocurcumin Tam Thất Xạ Đen HVQY
Đăng ngày 04-10-2017 Lúc 11:32'- 274 Lượt xem
Giá : 2 400 000 VND / 1 hộp

COMBO 8 HỘP NANO CURCUMIN TAM THẤT XẠ ĐEN HỌC VIỆN QUÂN Y
 
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT TRONG NĂM

Giá gốc : 2.400.000 VNĐ/8 hộp (30 viên/hộp)

GIÁ ĐẶC BIỆT CHO 8 HỘP DÙNG TRONG 2 THÁNG : 1.920.000 VNĐ /8 hộp (30 viên/hộp)

 
TƯƠNG ĐƯƠNG 240.000 VNĐ/HỘP 30 VIÊN 


COMBO 8 HỘP NANO CURCUMIN TAM THẤT XẠ ĐEN HỌC VIỆN QUÂN Y