Combo 4 hộp Nanocurcumin HVQY
Đăng ngày 25-08-2017 Lúc 04:41'- 1259 Lượt xem
Giá : 1 000 000 VND / 1 hộp

COMBO 4 HỘP NANO CURCUMIN HỌC VIỆN QUÂN Y
 
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT TRONG NĂM

Giá gốc : 1.200.000 VNĐ/4 hộp (30 viên/hộp)

GIÁ ĐẶC BIỆT CHO 4 HỘP DÙNG TRONG 1 THÁNG : 1.000.000 VNĐ /4 hộp (30 viên/hộp)

 
TƯƠNG ĐƯƠNG 250.000/HỘP 30 VIÊN